Plat starostu od 1. decembra 2018

Od 1. decembra 2018 dochádza k zmene výšky platu starostu v násobkoch podľa počtu obyvateľov obce. Aj vzhľadom na uvedené zvýšenie platu, na ktoré nemá obecné zastupiteľstvo dosah, sa znižuje maximálny strop, ktorým mohlo obecné zastupiteľstvo starostovi plat zvýšiť, a to z maximálne 70 % na 60 %. Výška odstupného sa diferencuje podľa toho, ako dlho bol starosta v úrade.

Image40266

OBSAH ČLÁNKU:

 1. Výkon funkcie starostu
 2. Plat starostu a jeho určenie
 3. Odstupné
 4. Iné náležitosti a požitky spojené s výkonom funkcie starostu
 5. Zástupca starostu

Starosta obce (ďalej aj len ako „starosta“) je popri obecnom zastupiteľstve druhým z orgánov obce (§ 10 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ďalej aj len ako „zákon o obecnom zriadení“) voleným v priamych voľbách a je predstaviteľom obce, jej najvyšším výkonným orgánom a štatutárnym orgánom (§ 13 ods. 1 a § 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení). Zároveň funkcia starostu je platená, kedy starosta za výkon svojej funkcie dostáva plat hradený z verejných prostriedkov. Platové pomery starostov obcí sú pomerne stručne upravené zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, pričom na niektoré inštitúty (dovolenka, cestovné náhrady, zabezpečenie stravovania a pod.) sa primerane použijú aj ustanovenia iných zákonov.

1. Výkon funkcie starostu

Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu vzniká dňom zloženia sľubu a zaniká dňom zloženia sľubu novozvoleného starostu (§ 13 ods. 1 zákona o obecnom zriadení). Zákon o obecnom zriadení (§ 13 ods. 3) priamo ustanovuje, s ktorými ďalšími funkciami je nezlučiteľná funkcia starostu:

 • poslanca obecného zastupiteľstva,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, s výnimkou, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie starostu,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • podľa osobitného zákona (napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry).

Ďalšie obmedzenia súbehu niektorých funkcií, zamestnaní a činností upravuje ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Starosta sa počas výkonu funkcie na účely tvorby a použitia sociálneho fondu a na účely zabezpečovania stravovania a prispievania na stravovanie posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere. Obec na uvedené účely voči starostovi vystupuje ako zamestnávateľ

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

27.11.2018

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.