Pokuta za nepodanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Obec má v k. ú. vlastníka nehnuteľností, ktorý počas roku 2013 nadobudol nehnuteľnosť – pozemky, v jej k. ú. Obhospodaruje ich, pestuje na nich poľnohospodárske plodiny. Do 31. januára 2014 nepodal DP DzN a napriek výzve o podanie DP DzN takto nespravil. Ako má v tomto prípade obec postupovať? Môže obec ako správca dane z nehnuteľností udeliť pokutu za nepodanie DP?

tt_zito.jpgOtázka:

Obec má v k. ú. vlastníka nehnuteľností, ktorý počas roku 2013 nadobudol nehnuteľnosť – pozemky, v jej k. ú. Obhospodaruje ich, pestuje na nich poľnohospodárske plodiny. Do 31. januára 2014 nepodal DP DzN a napriek výzve o podanie DP DzN takto nespravil. Ako má v tomto prípade obec postupovať? Môže obec ako správca dane z nehnuteľností udeliť pokutu za nepodanie DP?

Odpoveď:

1.

Pokuta za nepodanie daňového priznania v zákonnej lehote alebo za podanie daňového priznania v lehote určenej správcom dane vo výzve je ustanovená v § 155 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 563/2009 Z. z.“)

Podľa ustanovenia § 155 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. správca dane uloží pokutu od 30 eur do 16 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. a) prvého a druhého bodu; ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.

Správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 563/2009 Z. z. sa dopustí ten, kto nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote. Jednotlivé hmotnoprávne predpisy stanovujú lehoty na podanie daňového priznania. Ak daňový subjekt túto lehotu nedodrží a nepodá daňové priznanie včas, t. j. podá ho

– bez výzvy správcu dane oneskorene, alebo

– v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z., alebo

– v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z.,

správca dane mu uloží pokutu.

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení, celá odpoveď je zverejnená v Súvisiacich príkladoch z praxe.

Autor: Ing. Jana Galová

Súvisiace právne predpisy

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.