Pomôcka umožní ľahšie sa zorientovať v novom zákone o registri MNO

Pomôcku pripravili Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spoločne so sekciou verejnej správy Ministerstva vnútra SR. Ponúka odpovede na často kladené otázky k novému zákonu o registri MNO.

Image41158

SITA | 07. 02. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti chce pomôcť mimovládnych organizáciám ľahšie sa zorientovať v povinnostiach, ktoré priniesol nový zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Spolu so sekciou verejnej správy Ministerstva vnútra SR sa preto rozhodli pripraviť úvodnú pomôcku. „Formou často kladených otázok zodpovedáme na základné otázky, ktoré vyplývajú z tejto novej právnej úpravy. Viacerí sa obracajú na nás, alebo na komoru MNO, a preto budeme pokračovať aj naďalej vo vysvetľovaní o povinnostiach vyplývajúcich z tohto zákona, aby tieto boli zrozumiteľné a MNO vedeli ako majú postupovať,“ uviedol na stránke úradu splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl.

Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií je platný od 1. januára. Nový zákon v prvom rade zavádza jednotný register mimovládnych neziskových organizácií, ktorými sú nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov či organizácie s medzinárodným prvkom. Namiesto doterajších čiastkových registrov a evidencií vznikne najneskôr do 31. decembra 2020 nový, jednotný a spoločný register uvedených právnych foriem s názvom Register mimovládnych neziskových organizácií.

Pomôcka pre mimovládky vysvetľuje, že pôvodné registre, evidencie a zoznamy sa tak najneskôr k 31. decembru 2020 zrušia, pričom údaje v nich zapísané budú automaticky prenesené do nového registra MNO. To znamená, že pre existujúce organizácie nie je potrebná tzv. preregistrácia. Je dôležité, aby si organizácie po spustení nového registra MNO overili, či v ňom sú zapísané všetky údaje a či sú správne a úplné. V prípade chýb alebo neúplných údajov, je potrebné oznámiť príslušnému registrovému úradu správne, aktuálne alebo doplňujúce informácie. V záujme lepšej prezentácie a získania podrobnejších informácií nový zákon umožňuje MNO, aby sa do registra zapísali aj nepovinné údaje – webové sídlo a všeobecne prospešné účely, ktorým sa organizácia venuje.

Odpovede na často kladené otázky k novému zákonu o registri MNO nájdete tu.

Mimovládky sa tu dozvedia, aké sú hlavné zmeny, ktoré prináša tento zákon, či sa rušia doterajšie zákony o fungovaní MNO, ale aj aký je postup na ohlásenie údajov.

Splnomocnenec dodal, že právna úprava je veľmi jednoduchá a nezaťažuje zbytočne MNO. „V spolupráci s ministerstvom vnútra pripravujeme sériu verejne prístupných informačných seminárov, kde budeme spoločne so zástupcami sekcie verejnej správy rezortu vnútra odpovedať aj na ďalšie otázky mimovládok,“ avizoval Giertl. Informačné semináre sa budú konať vo všetkých krajských mestách od 21. februára do 14. marca. Presné miesta konania, dátumy a časy Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zverejní čoskoro.

© 2019 Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA a.s.

AUTOR

SITA a.s.

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry. www.sita.sk

Dátum publikácie

11.02.2019