Projekt "Pracuj v školskej kuchyni"

Základné školy, ako aj ich zriaďovatelia sa môžu od začiatku tohto mesiaca uchádzať o finančné prostriedky na dotovanie miezd pracovníkov v školských kuchyniach.

Image25954

Školy sa môžu uchádzať o financie na personál do kuchýň.

Od začiatku augusta totiž ústredie práce spustilo projekt Pracuj v školskej kuchyni. Projekt pripravilo v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Celkovo je na projekt vyčlenených 8,5 milióna eur na zamestnanie približne 1034 uchádzačov o zamestnanie z evidencie úradov práce. "Po dohode so ZMOS-om sa prvé pracovné miesta začnú vytvárať od septembra 2019. V súčasnosti úrady práce uzatvárajú dohody so žiadateľmi, štatistické údaje ešte nie sú k dispozícii," uviedlo ústredie práce.

Cieľom projektu je pomôcť školám a ich zriaďovateľom pri nábehu na podávanie bezplatných obedov pre žiakov základných škôl. "Finančná podpora je odpoveďou na obavy zriaďovateľov a škôl, či nová situácia s podávaním obedov nebude zlyhávať pre nedostatok pomocného a odborného personálu v kuchyniach škôl," uviedlo ústredie. Napríklad problémy s nepedagogickými zamestnancami majú bratislavské školské zariadenia. Viaceré bratislavské mestské časti sa pre TASR zhodli na tom, že evidujú voľné pracovné miesta najmä pre kuchárov, pomocný personál do školských jedální, ale aj upratovačky.

Oprávnenými žiadateľmi o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v rámci projektu sú základné školy, ktoré sú zaradené do siete podľa školského zákona, ako aj zriaďovatelia základných škôl. "V rámci projektu je zamestnávateľovi poskytovaný finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce prijatého zamestnanca na podporované pracovné miesto na úhradu 95 % celkovej ceny práce zamestnanca za mesiac, najviac však vo výške minimálnej celkovej ceny práce na Slovensku, čo je na rok 2019 v sume maximálne 703,04 eura," vyčíslilo ústredie práce.

Zamestnávateľ si môže požiadať aj o poskytnutie jednorazového finančného príspevku na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s výkonom zamestnávania, ako napríklad na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie, úrazové poistenie vo výške štyroch percent z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok 2018, čo na rok 2019 predstavuje sumu maximálne 53,21 eura. "Finančný príspevok sa poskytne zamestnávateľovi, ktorý prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny, ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času na obdobie minimálne šiestich mesiacov, pričom finančný príspevok sa zamestnávateľovi poskytne najviac počas desiatich mesiacov (školský rok), v závislosti od dohodnutého času trvania pracovného pomeru," vysvetlilo ústredie práce.

V rámci prípravy uchádzačov na pracovné miesta v kuchyniach zamestnávatelia tiež získali jednorazový finančný príspevok vo výške 50 eur pre uchádzača o zamestnanie na vykonanie skúšky na získanie odbornej spôsobilosti, teda tzv. hygienické minimum, ako aj jednorazový finančný príspevok vo výške 10 eur pre uchádzača na vydanie zdravotného osvedčenia (potravinársky preukaz).

 

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Projekt "Pracuj v školskej kuchyni"

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 1. 8. 2019 začína v zmysle § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizovať projekt „Pracuj v školskej kuchyni“.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo projekt v spolupráci so ZMOS a bude realizovaný úradmi práce v jednotlivých regiónoch.

Projekt sa spúšťa od augusta, po dohode so ZMOS sa prvé pracovné miesta sa začnú vytvárať od septembra 2019. V súčasnosti úrady práce uzatvárajú dohody so žiadateľmi, štatistické údaje ešte nie sú k dispozícii.

Cieľ projektu:

  • pomôcť školám a ich zriaďovateľom pri nábehu na podávanie bezplatných obedov pre žiakov základných škôl
  • finančná podpora je odpoveďou na obavy zriaďovateľov a škôl, či nová, doposiaľ nikde na Slovensku neodskúšaná, že situácia s podávaním obedov nebude zlyhávať na nedostatku pomocného a odborného personálu v kuchyniach škôl
  • na projekt je vyčlenených 8,5 mil. € na zamestnanie cca 1 034 uchádzačov o zamestnanie z evidencie úradov práce

Oprávnenými žiadateľmi o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v rámci projektu sú:

  • základné školy, ktoré sú zaradené do siete základných škôl podľa školského zákona,
  • zriaďovatelia základných škôl, ktoré sú zaradené do siete základných škôl podľa školského zákona.

V rámci projektu je zamestnávateľovi poskytovaný finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce (CCP) prijatého zamestnanca na podporované pracovné miesto na úhradu 95 % celkovej ceny práce zamestnanca/mesiac, najviac však vo výške minimálnej celkovej ceny práce v SR, t. j. na rok 2019 v sume maximálne 703,04 / mesiac.

Zamestnávateľ si môže požiadať aj o poskytnutie jednorazového finančného príspevku na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s výkonom zamestnávania, ako napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie, úrazové poistenie vo výške 4 % z CCP vypočítanej z priemernej mzdy v hospodárstve SR za I. - III štvrťrok 2018, t.j. na rok 2019 v sume maximálne 53,21 €

Finančný príspevok sa poskytne zamestnávateľovi, ktorý prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie (UoZ) z oprávnenej cieľovej skupiny, ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času na dobu minimálne 6 mesiacov, pričom finančný príspevok sa zamestnávateľovi poskytne najviac počas 10 mesiacov (školský rok), v závislosti od dohodnutej doby trvania pracovného pomeru.

V rámci prípravy uchádzačov na spomínané pracovné miesta zamestnávatelia tiež získali:

  1. jednorazový finančný príspevok 50,00 € pre uchádzača o zamestnanie (UoZ) na vykonanie skúšky na získanie odbornej spôsobilosti tzv. „Hygienické minimum“,
  2. jednorazový finančný príspevok 10,00 € pre UoZ na vydanie zdravotného osvedčenia (potravinársky preukaz)

Viac informácií nájdete tu.

Autor: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, TASR

AUTOR

TASR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Hlavnou činnosťou tlačovej agentúry je poskytovanie služby verejnosti v oblasti spravodajstva.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) je orgánom štátnej správy, zabezpečujúcim výkon štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti.

Dátum publikácie

16.08.2019