Žiadosť o dotácie na nájomné - aktualizované informácie

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizovalo informácie k žiadostiam k dotáciám na nájomné. Možnosť podávania žiadosti majú aj nájomcovia, ktorí sú podnikmi v ťažkostiach. Možnosť je dostupná pre všetky veľkosti podnikov. Novou možnosťou pri podávaní žiadosti je podpísanie elektronickej žiadosti splnomocnenou osobou za stranu prenajímateľa, ako aj nájomcu.

Image43335

Žiadosti je možné podávať do 30. 11. 2020 a pre poskytnutie dotácie sa nezohľadňuje termín podania žiadosti, ak je v súlade s výzvou.

Predpokladom na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné je ochota prenajímateľa poskytnúť nájomcovi zľavu na nájomnom a dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o znížení nájomného.

Na základe vzájomnej dohody požiada nájomca prenajímateľa o predloženie žiadosti o dotáciu na nájomné. Žiadosť podáva prenajímateľ v mene nájomcu, na vlastný účet prenajímateľa.

Aktuálne zmeny: Dotácie na nájomné

Ministerstvo hospodárstva informuje o možnosti podávania žiadosti aj za nájomcov, ktorý sú podnikmi v ťažkostiach. Možnosť je dostupná pre všetky veľkosti podnikov.

Pre umožnenie uvedeného pripravili novú schému "Schéma minimálne pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorena COVID-19 - Dotácia na nájomné- De minimis", ako aj výnimku z aktuálnej Schémy podľa odd. 3.1. Dočasného rámca.

 

 

Novou možnosťou pri podávaní žiadosti je podpísanie elektronickej žiadosti splnomocnenou osobou za stranu prenajímateľa, ako aj nájomcu. Splnomocnená osoba musí mať povolenie na prístup a disponovanie elektronickou schránkou PO a FO-podnikateľa, za ktorého bude žiadosť podpisovať.

Pre účely dotácie bude akceptované ako poverenie/splnomocnenie:

1. poverenie na disponovanie a prístup s elektronickou schránkou alebo

2. fyzické (papierové) poverenie / splnomocnenie na podpisovanie dokumentov

Pri vypĺňaní žiadosti prenajímateľ odoberie konateľov a fyzicky manuálne vpíše meno, priezvisko a typ funkcie poverenej/splnomocnenej osoby. Tento spôsob je možné aplikovať aj pri nájomcovi. Nájomca je povinný o tejto skutočnosti informovať prenajímateľa vopred a uviesť všetky potrebné informácie o splnomocnenej osobe. Poverenie/splnomocnenie nie je možné k žiadosti priložiť. Treba ním disponovať pre potreby následnej kontroly žiadosti o dotáciu na nájomné.

 

Podmienkou správne zaslanej žiadosti je podpísanie elektronickej žiadosti za stranu prenajímateľa aj nájomcu.

>> Podať žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné

>> Názorná schéma postupu podania žiadosti

Autor: Ministerstvo hospodárstva SR

AUTOR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov, energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov a energetickú efektívnosť, teplárenstvo a plynárenstvo, dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín, nerudných surovín a rádioaktívnych surovín...

Dátum publikácie

11.09.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.