Životné minimum

Prehľad opatrení MPSVaR SR o úprave súm životného minima.

Právny predpis –
opatrenie MPSVaR SR

Účinnosť od

Sumy životného minima

jedna plnoletá
fyzická osoba

ďalšia spoločne posudzovaná
   plnoletá fyzická osoba

1. nezaopatrené dieťa

2. zaopatrené neplnoleté dieťa

č. 183/2019 Z. z. 1. 7. 2019 210,20 € 146,64 € 95,96 €
č. 196/2018 Z. z. 1. 7. 2018 205,07 € 143,06 € 93,61 €

č. 173/2017 Z. z.

 1. 7. 2017

 199,48 €

 139,16 €

 91,06 €

 č. 184/2014 Z. z.

30. 6. 2014

198,09 € 

138,19 € 

90,42 € 

č. 186/2013 Z. z.

1. 7. 2014 

198,09 €

138,19 € 

90,42 € 

č. 181/2012 Z. z.

1. 7. 2012

194,58 €

135,74 €

88,82 €

č. 194/2011 Z. z.

1. 7. 2011

189,83 €

132,42 €

86,65 €

č. 300/2010 Z. z.

1. 7. 2010

185,38 €

129,31 €

84,61 €

č. 252/2009 Z. z.

1. 7. 2009

185,19 €

129,18 €

84,52 €

č. 554/2008 Z. z.

1. 1. 2009

178,92 €

124,81 €

81,66 €

č. 225/2008 Z. z.

1. 7. 2008

5 390 Sk

3 760 Sk

2 460 Sk

č. 291/2007 Z. z.

1. 7. 2007

5 130 Sk

3 580 Sk

2 340 Sk

č. 415/2006 Z. z.

1. 7. 2006

4 980 Sk

3 480 Sk

2 270 Sk

č. 262/2005 Z. z.

1. 7. 2005

4 730 Sk

3 300 Sk

2 150 Sk

č. 372/2004 Z. z.

1. 7. 2004

4 580 Sk

3 200 Sk

2 080 Sk

č. 601/2003 Z. z.

1. 1. 2004

4 210 Sk

2 940 Sk

1 910 Sk

č. 213/2003 Z. z.

1. 7. 2003

4 210 Sk

2 940 Sk

1 910 Sk

č. 285/2002 Z. z.

1. 7. 2002

3 930 Sk

2 750 Sk

1 780 Sk

 č. 232/2001 Z. z.

1. 7. 2001

3 790 Sk

2 650 Sk

1 720 Sk

 č. 187/2000 Z. z.

1. 7. 2000

3 490 Sk

2 440 Sk

1 580 Sk

č. 160/1999 Z. z.

1. 7. 1999

3 230 Sk

2 260 Sk

1 460 Sk

č. 125/1998 Z. z.

1. 7. 1998

3 000 Sk

2 100 Sk

1 350 Sk

 

Autor: S-EPI, s.r.o.

AUTOR

S-EPI, s.r.o.

V novembri 2001 sa začala formovať myšlienka fungovania známeho portálu epi.sk. Vývoj odštartovala štúdia, ktorá bola postavená na myšlienke, že tlačené odborné publikácie má dopĺňať aj ich on-line verzia. Pilotným produktom bol základný Slovník slovenského práva, ktorý obsahoval 2 000 výrazov s vysvetleniami. Až po zostavení slovníka sa začala ukazovať potreba prepojenia vysvetlení na zákony, vďaka čomu vznikol samotný princíp fungovania dnešnej Zbierky zákonov. V roku 2003 bol vytvorený prvý funkčný systém, ktorý umožnil vkladať zákony do elektronickej databázy, neskôr sa zákony začali aj konsolidovať.

Dátum publikácie

04.07.2012