Dátum publikácie: 5. 2. 2020
Autor: Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)

Asociácia pre mládež, vedu a techniku uverejnila súťaž Tvoj odrazový mostík do online sveta.

Dátum publikácie: 16. 1. 2020
Autor: Literárne informačné centrum

Esej Jána Johanidesa vstupuje do 10. ročníka.

Dátum publikácie: 16. 1. 2020
Autor: Štátny pedagogický ústav

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Frankofónie 20. marca 2020 vyhlasuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku súťaž metodických listov na tému Frankofónia na Slovensku.

Autor: Fond na podporu športu

Fond na podporu športu vyhlasuje súťaž na vytvorenie loga fondu a súvisiaceho dizajn manuálu.

/res/vssr-top-dot.png

Súťaže a štipendiá