Jednou z priorít ÚVO v roku 2019 je príprava Komory verejného obstarávania

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie informoval, že tento projekt budú opäť prerokovávať s desiatkami zainteresovaných subjektov, vrátane zástupcov podnikateľov.

Image19983

SITA | 03. 01. 2019

Jednou z priorít Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v roku 2019 je príprava na zriadenie Komory verejného obstarávania v rámci profesionalizácie v tejto oblasti. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák informoval agentúru SITA, že tento projekt budú opäť prerokovávať s desiatkami zainteresovaných subjektov, vrátane zástupcov podnikateľov. Legislatívny zámer zákona o komore predložil úrad na medzirezortné pripomienkovanie v závere minulého roka.

"Očakávam, že aj rok 2019 bude pre úrad veľmi aktívny. Teším sa na pokračovanie v aktivitách, ktoré pomôžu skvalitňovať prostredie vo verejnom obstarávaní, budem ďalej pracovať na posilňovaní pozície úradu doma aj v zahraničí," uviedol Hlivák. "Chystáme sa do regiónov na poskytovanie metodického usmernenia a školení o novele zákona pre verejných obstarávateľov," poznamenal predseda úradu v súvislosti s novelou zákona o verejnom obstarávaní účinnou od 1. januára tohto roka.

"Rovnako nás čaká kolo rokovaní k profesionalizácii verejného obstarávania aj so zástupcami podnikateľov. V regiónoch chceme tiež pokračovať v našom projekte výučby problematiky verejného obstarávania pre žiakov základných škôl. A predstavíme aj ďalšie projekty v prospech verejného záujmu," načrtol Hlivák plány v roku 2019.

Komora verejného obstarávania má podľa predsedu ÚVO prispieť k ochrane verejných zdrojov, zvýšeniu právnej istoty a profesionality v procese verejných nákupov, vrátane samotnej prípravy, opisu predmetu zákazky, priebehu a ukončenia súťaže v súlade so zákonom. "Vďaka komore vznikne pozícia garantov verejného obstarávania, ktorí budú musieť spĺňať požadované kritériá, aby mohli s verejnými zdrojmi nakladať. Toto povolanie získa jednak prestíž, no najmä garanti budú braní na zodpovednosť za pochybenia vo verejnom obstarávaní," priblížil Hlivák. Považuje to za prvý krok k vyvodzovaniu osobnej zodpovednosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi.

ÚVO pripravuje vznik Komory verejného obstarávania v spolupráci s osobným poradcom Hliváka Paolom Maginom z OECD. "Pracovná skupina, ktorú som na úrade vytvoril, vypracovala legislatívny zámer zákona na zriadenie komory, a v týchto dňoch už prebieha medzirezortné pripomienkové konanie. Aj v tomto prípade sme postupovali tak ako pri tvorbe novely zákona o verejnom obstarávaní," dodal Hlivák. Pracovná skupina podľa neho predstavila legislatívny zámer viac ako stovke subjektov a v rokovaniach s nimi bude úrad pokračovať. Pripomienkovanie k zámeru zákona o komore trvá od 21. decembra 2018 do 21. januára 2019.

© 2019 Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA a.s.

AUTOR

SITA a.s.

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry. www.sita.sk

Dátum publikácie

03.01.2019