Platnosť funkčného vzdelávania od 1. 9. 2019

Riaditeľka školy funkčné vzdelávanie ukončila v roku 2016 a v roku 2019 bola opätovne zvolená do funkcie. Dokedy jej platí funkčné vzdelávanie - základný modul?

Image6008

Celá otázka:

Riaditeľka školy funkčné vzdelávanie ukončila v roku 2016 a v roku 2019 bola opätovne zvolená do funkcie. Podľa akých predpisov bude zamestnávateľ postupovať, teda dokedy jej platí funkčné vzdelávanie - základný modul?

Odpoveď:

Funkčné vzdelávanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí najdlhšie sedem rokov od jeho ukončenia. To znamená, že funkčné vzdelávanie ukončené v roku 2016 platí do roku 2023, teda bude platiť aj 1. 9. 2019.

Podľa prechodných ustanovení nového schváleného zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 9. 2019, sa funkčné vzdelávanie platné podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 považuje za základný modul funkčného vzdelávania podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019. Rozširujúce moduly funkčného vzdelávania je povinný úspešne absolvovať riaditeľ školy najneskôr do piatich rokov od začiatku výkonu funkcie riaditeľa. Základný modul funkčného vzdelávania nemá obmedzenú platnosť.

Odpoveď je uvedené v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Ing. Jarmila Szabová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

02.09.2019