Usmernenie k zabezpečeniu priebehu volieb a metodické usmernenie k zákonnosti spracúvania

Úrad na ochranu osobných údajov SR s ohľadom na blížiace sa voľby do orgánov samosprávy obcí pripravil krátke usmernenie k zabezpečeniu priebehu volieb aj z pohľadu ochrany osobných údajov voličov a zameral sa aj na vybrané aplikačné problémy. 

Image39425

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na základe blížiacich sa volieb do orgánov samosprávy obcí na základe § 81 ods. 2 písm. d) zákona č. 18/2018 Z. z. (ďalej len „úrad“) vydáva toto metodické usmernenie:

Odporúčame tiež:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

AUTOR

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

12.09.2018