456 výsledkov
...
Image35373.jpg

Dátum publikácie: 17. 2. 2020
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce.

Image44875.jpg

Dátum publikácie: 17. 2. 2020
Autori: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, TASR

Žiaci základných škôl, ktorí by chceli študovať na bilingválnom gymnáziu či na umeleckej škole, majú na rozhodnutie o výbere strednej školy už len posledný týždeň. Svoje prihlášky môžu podať riaditeľovi svojej ZŠ do 20. februára 2020.

Image23015.jpg

Dátum publikácie: 12. 2. 2020
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako realizátor projektu Uplatnenie - po stopách absolventov spustilo portál uplatnenie.sk.

Image6039 (1).jpg

Dátum publikácie: 12. 2. 2020
Autori: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Školy a školské zariadenia majú po 10 rokoch nový pracovný poriadok pre svojich zamestnancov.

Image46400.jpg

Dátum publikácie: 7. 2. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR

Na Slovensku vznikol nový portál o dôležitosti a potrebe očkovania.

Image21179.jpg

Dátum publikácie: 6. 2. 2020
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prví rodičia našich žiakov už vedia, na aký šport má ich dieťa predpoklady.

Image42656.jpg

Dátum publikácie: 3. 2. 2020
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo zverejnilo normatívy na rok 2020 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja.

Image21337.jpg

Dátum publikácie: 31. 1. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zástupca riaditeľa školy, hlavný majster odborného výcviku, dovŕši vek 65 rokov v školskom roku 2019/2020. Pracovný pomer končí 31. 8. 2020. Môže zamestnávateľ, ak nemá momentálne na toto pracovné miesto nového zamestnanca, uzatvoriť s ním pracovný pomer?

Image40482.jpg

Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Určenie počtu zamestnancov je v kompetencii zamestnávateľa, ktorý ich počet určuje v závislosti od svojich potrieb a podmienok a, samozrejme, aj v závislosti od svojich finančných možností.

logo - Ministerstvo školstva.jpg

Dátum publikácie: 23. 1. 2020
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1. januára 2020.

...
/res/vssr-top-dot.png

Aktuality

Legislatívne správy (0)
Spravodajstvo (0)
Top témy (0)