407 výsledkov
...
Image38399.jpg

Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Škola si môže podrobnosti o organizovaní pobytov detí v škole v prírode, výletov, exkurzií, jazykových kurzov, kurzov na ochranu života a zdravia, športových výcvikov a ďalších aktivít upraviť vlastným vnútorným predpisom.

Image44100.jpg

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Učiteľka štúdium ukončila v júli 2016 s nástupom do zamestnania (stredná škola) k 4. 9. 2016. Od roku 2013 do roku 2016 vykonávala prax aj na vysokej škole. Aké bude zaradenie učiteľky od 1. 9. 2019?

Image44030.jpg

Dátum publikácie: 10. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zmeny od 1. septembra 2019 aj v oznámení o výške a zložení funkčného platu - prinášame Vzory dekrétov.

Image6185.jpg

Dátum publikácie: 9. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zamestnankyňa má špeciálnu pedagogiku + techniku, druhú atestáciu má Kvalita školy na druhom stupni ZŠ. Je správne, ak je zaradená kategória učiteľ a podkategória učiteľ druhého stupňa?

Image6008.jpg

Dátum publikácie: 2. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Riaditeľka školy funkčné vzdelávanie ukončila v roku 2016 a v roku 2019 bola opätovne zvolená do funkcie. Dokedy jej platí funkčné vzdelávanie - základný modul?

Image21291.jpg

Dátum publikácie: 27. 8. 2019
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Najväčšou zmenou vo vzdelávaní bude v novom školskom roku uvoľnenie výučby cudzieho jazyka.

operačný program ľudské zdroje.jpg

Dátum publikácie: 26. 8. 2019
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rezort školstva zverejnil vyzvanie národného projektu na podporu inkluzívneho vzdelávania na školách – ministerstvo uľahčuje spôsob na získanie asistenta učiteľa pre školy.

Image39987.jpg

Dátum publikácie: 26. 8. 2019
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školský rok sa začína 1. septembra 2019, pričom brány škôl sa po prvýkrát otvoria 2. septembra 2019 (pondelok). Nový školský rok prináša aj nové termíny.

Image21543.jpg

Dátum publikácie: 19. 8. 2019
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Od 1. septembra 2019 bude poskytovaná dotácia na stravu na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.

Image25954.jpg

Dátum publikácie: 16. 8. 2019
Autori: TASR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Základné školy, ako aj ich zriaďovatelia sa môžu od začiatku tohto mesiaca uchádzať o finančné prostriedky na dotovanie miezd pracovníkov v školských kuchyniach.

...
/res/vssr-top-dot.png

Aktuality

Legislatívne správy (0)
Spravodajstvo (0)
Top témy (0)