Registrácia zariadení predprimárneho vzdelávania

Register zariadení predprimárneho vzdelávania vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Image32721

Register zariadení predprimárneho vzdelávania vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“).

Štatutár zriaďovateľa, ktorý bude zapisovať do registra zariadenie predprimárneho vzdelávania, postupuje nasledovne:

 1. Vypíše žiadosť o zápis do registra zariadení predprimárneho vzdelávania, ktorá je zverejnená nižšie. Žiadosť zašle ministerstvu zvoleným spôsobom (spôsoby zasielania sú uvedené nižšie).
 2. Zašle ministerstvu zvoleným spôsobom originál alebo overenú kópiu rozhodnutia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov zariadenia predprimárneho vzdelávania do prevádzky.
 3. Zašle ministerstvu zvoleným spôsobom program povinného predprimárneho vzdelávania, ktorý je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.
 4. Zašle ministerstvu zvoleným spôsobom originál alebo overenú kópiu dokladov, ktoré preukazujú personálne zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania osobami spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy.

Spôsoby zasielania požadovaných dokumentov:

 • prostredníctvom eschránky,
 • poštou,
 • doručenie osobne do podateľne.

Termíny zasielania žiadostí:

 • odporúčame zaslať žiadosť o zápis do registra zariadení predprimárneho vzdelávania najneskôr do 15.8.2021, ak príslušné zariadenie začína poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie od 01. 09. 2021,
 • v ďalších školských rokoch odporúčame zaslať žiadosť najneskôr do 30. júna kalendárneho roku, aby príslušné zariadenie začalo poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie od 01. 09. 2022 a od 01. 09. 2023.

Písomné oznámenie o zápise do registra zariadení predprimárneho vzdelávania:

 • do 10 dní od doručenia požadovaných dokladov vydá ministerstvo písomné oznámenie o splnení/nesplnení kritérií na zaradenie do registra zariadení predprimárneho vzdelávania, prípadne v tejto lehote žiadateľa vyzve na doplnenie chýbajúcich údajov alebo predloženie chýbajúcich dokladov s určením termínu doplnenia alebo doručenia,
 • v písomnom oznámení ministerstvo uvedie, či žiadajúci subjekt je zapísaný do registra zariadení predprimárneho vzdelávania alebo nie je.

Najčastejšie kladené otázky

Registrácia zariadení predprimárneho vzdelávania

 1. Sme zariadenie, ktoré nemá pridelené IČO. Čo máme napísať do príslušnej kolónky?

  Ako je uvedené vo formulári IČO zariadenia sa uvádza iba v tom prípade, ak ho má zariadenie pridelené. Kolónku necháte nevyplnenú.

 2. Zatiaľ nemáme web stránku, vo formulári je uvedené, že ju treba napísať. Môžeme uviesť FB stránku?

  Ako je uvedené vo formulári web stránka zariadenia sa uvádza iba v tom prípade, ak ju má zariadenie zriadenú. Ak nie, kľudne uveďte FB zariadenia.

 3. Musíme obci zasielať zoznam detí, ktorým poskytujeme povinné predprimárne vzdelávanie, v tom ktorom zariadení predprimárneho vzdelávania)?

  Áno. Podľa § 161 ods. 8 školského zákona „Zariadenie predprimárneho vzdelávania oznamuje obci podľa trvalého pobytu detí, zoznam detí, ktorým poskytuje povinné predprimárne vzdelávanie.“

 4. V prípade, ak máme nejasnosti pri zasielaní a predkladaní žiadostí o zápis do registra, na koho sa máme obrátiť?

  Kontaktujte nás prosím mailom na adresu viera.hajdukova@minedu.sk. V prípade technických problémov kontaktujte prosím call centrum ministerstva.

 

Súbory na stiahnutie

Neprehliadnite príspevok:
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.

Dátum publikácie

14.07.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.