Vyhľadávanie 'Dobrý starosta' > Komentované ustanovenia
2884 výsledkov
...
Platnosť od: 1. 3. 2012
Autor: Ing. Iveta Harušťáková
Platnosť od: 1. 1. 2011
Autor: kolektív autorov
Platnosť od: 1. 9. 2009
Autor: JUDr. Marcela Petrlová
Platnosť od: 1. 1. 2005
Autor: doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., mim. prof.
Platnosť od: 1. 1. 2005
Autor: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.
Platnosť od: 1. 11. 2004
Autori: Ing. Lia Košalová, Ing. Radka Hečková, JUDr. Lýdia Pagáčová, JUDr. Mária Vargová
Platnosť od: 1. 7. 2004
Autor: JUDr. Imrich Fekete, CSc.
Platnosť od: 1. 5. 2004
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Platnosť od: 28. 8. 1990
Platnosť do: 30. 6. 2015
Autor: JUDr. Peter Kriška
Platnosť od: 1. 1. 2005
Platnosť do: 31. 12. 2011
Autori: JUDr. Janka Chorvátová, PhD., JUDr. Patrik Benčík
...