661 výsledkov
...
Image39103.jpg

Dátum publikácie: 20. 9. 2019
Autor: TASR

Slovenské mestá a obce majú opäť možnosť získať pre svojich obyvateľov bezplatný internet.

Image23401.jpg

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ministerstvo životného prostredia SR

Mestá a obce, neziskové organizácie, či inštitúcie sa môžu zaregistrovať až do 22. septembra, kedy kampaň vyvrcholí Dňom bez áut.

Image42329.jpg

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: JUDr. Martin Píry, Ph.D

Príspevok rozoberá problematiku verejného záujmu v rámci správneho práva.

Image28350.jpg

Dátum publikácie: 12. 9. 2019
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Cyklisti môžu žiadať Ministerstvo dopravy a výstavby SR o dotácie na svoje projekty. Dnes už je vyhlásená výzva, v rámci ktorej bude medzi projekty na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky rozdelených šesť miliónov eur.

Image44002.jpg

Dátum publikácie: 9. 9. 2019
Autor: Slovenská agentúra životného prostredia

V jubilejnom 10. ročníku národnej súťaže  Dedina roka 2019 zvíťazila obec Papradno (okres Považská Bystrica), ktorá najkomplexnejšie naplnila jej princípy a požiadavky spomedzi 23 zúčastnených obcí. 

Image43977.jpg

Dátum publikácie: 9. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Má nárok na príplatok za riadenie riaditeľka základne školy bez právne subjektivity a do ktorého stupňa riadenia má byť zaradená riaditeľka materskej bez právnej subjektivity od 1. 9. 2019?

pdr19.jpg

Dátum publikácie: 6. 9. 2019

Názov víťaznej obce jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka 2019, nad ktorým prevzal záštitu  minister životného prostredia SR László Sólymos, sa dozvieme v sobotu popoludní po 16.30 hod. počas sprievodného podujatia Radvanského jarmoku - Slovenský deň kroja.

Image5119.jpg

Dátum publikácie: 5. 9. 2019
Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Informácia Finančného riaditeľstva SR k sadzbe poplatku za rozvoj podľa § 7 zákona o miestnom poplatku za rozvoj.

Image37960.jpg

Dátum publikácie: 3. 9. 2019
Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Informácia pre obce a daňové subjekty o zmene, ktorá nastane v zákone o miestnych daniach v súvislosti s ostatnou novelou zákona.

Image41223.jpg

Dátum publikácie: 30. 8. 2019
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly MF SR k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona o finančnej kontrole nadobdudlo platnosť a účinnosť 5. apríla 2019. Prečítajte si zmeny, ktoré prinieslo.

...
/res/vssr-top-dot.png

Aktuality

Legislatívne správy (0)
Spravodajstvo (0)