Vyhľadávanie > Dôvodové správy
613 výsledkov
...
Právny stav od: 27. 1. 2021

Cieľom zákona je zmiernenie podmienok pri uplatňovaní nároku na daňový bonus na dieťa u tých fyzických osôb (zamestnancov, podnikateľov a SZČO), ktorí v zdaňovacom období 2020 vplyvom pandémie nesplnili podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy.

Právny stav od: 21. 1. 2021

Cieľom zákona je prijatie mimoriadnych opatrení, ktoré umožnia, aby mohlo Ministerstvo životného prostredia SR na základe stanoviska povoľujúceho orgánu (SIŽP alebo okresný úrad) poveriť existujúce zariadenie, ktoré je vyplývajúc z jeho technologických a technických možností schopné spracovať nebezpečný odpad z testovania, aby prijalo a zhodnotilo tento odpad, aj keď je to nad rámec platného povolenia. 

Právny stav od: 20. 1. 2021

Hlavným cieľom zákona je nezvyšovať riziko ohrozenia zdravia najzraniteľnejšej časti obyvateľov ochorením COVID-19, zabrániť zníženiu kvality a komplexnosti výsledkov sčítania obyvateľov v Slovenskej republike v roku 2021 a tým aj k čiastočnému znehodnoteniu celkových výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 a zabrániť zníženiu efektivity celkových vynaložených rozpočtových prostriedkov na čítania obyvateľov, domov a bytov 2021 zo štátneho rozpočtu.

Právny stav od: 20. 1. 2021

Cieľom zákona je doplniť vláde SR kompetenciu, a to možnosť upustiť od ukladania daňových sankcií za podmienok a v rozsahu, v akom vláda určí vo svojom nariadení.

Právny stav od: 13. 1. 2021

Cieľom zákona je riešenie dopadov vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Právny stav od: 7. 12. 2020

Novelou zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu je možno núdzový stav vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. Núdzový stav vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas predĺžiť najviac o ďalších 40 dní, a to aj opakovane. S predĺžením núdzového stavu podľa druhej vety musí vysloviť súhlas národná rada, a to do 20 dní od prvého dňa predĺženého núdzového stavu. 

Právny stav od: 7. 12. 2020

Cieľom zákona je vytvoriť ústavné poistky v súvislosti s možnosťou predĺženia núdzového stavu.

Právny stav od: 2. 12. 2020

Cieľom zákona je umožniť, aby maximálny počet povolení vozidiel ukončenej série mohol byť dvojnásobný.

Právny stav od: 2. 12. 2020

Zákon je reakciou na riešenie situácie štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a ich rodinných príslušníkov po 31. decembri 2020, ktorým končí prechodné obdobie stanovené Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu č. 2019/C 384 I/01.

Právny stav od: 19. 11. 2020

Cieľom zákona je preto vytvoriť právny základ pre zachovanie činností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri súčasnom zachovaní majetkových práv veriteľov zdravotníckych zariadení.

...

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.